Bezpieczniej na Żeromskiego

2012-05-28 07:30

Kilka tygodni temu ulice miasta zostały odmalowane. Okazało się, że nie wszystkie. Na przykład nie zostało oznaczone przejście dla pieszych na ulicy Żeromskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki. Na posiedzeniu komisji mienia komunalnego Rady Miasta, które odbyło się 23 maja, zgłosiłem wniosek, aby wykonać odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe na tej ulicy. Minęło kilka dni i przejście jest już widoczne dla pieszych i kierowców. Niniejszym bardzo dziękuję Wydziałowi Mienia Komunalnego Urzędu Miasta za błyskawiczne zajęcie się tym tematem.