Ełczanie piją więcej

2012-11-05 15:37

W Ełku spożywa się coraz więcej napojów alkoholowych. Do takiego stwierdzenia nie są potrzebne dane z Urzędu Skarbowego czy Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy bowiem przyjrzeć się ostatnim zmianom w budżecie miasta na 2012 rok. Radni, na wniosek prezydenta, zwiększyli wydatki o kwotę 209125,00 zł.

 

Właśnie taka suma pochodzi z wolnych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Ta dość pokaźna kwota ma być przeznaczona na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, a konkretnie 9125 zł na zakup mebli do poradni rodzinnej, zaś 200 tysięcy na infrastrukturę sportową i rekreacyjną dla dzieci i młodzieży (program „Mały sport na wielkich osiedlach”). Na razie nie ma doprecyzowanych konkretnych działań, a środki mogą być wykorzystane w przyszłym roku.