Garaże znikną z Nadjeziornej?

2012-05-23 07:28

 

Czy z ulicy Nadjeziornej znikną garaże? Wszystko wskazuje na to, że tak, a z inicjatywą zmiany zagospodarowania tego terenu wystąpił jeden z ełckich deweloperów, który u ujścia rzeki Ełk wybudował piękny apartamentowiec. Tematem tym zajmą się dzisiaj radni – członkowie komisji mienia komunalnego, prawa i porządku Rady Miasta. 
 
W piśmie do władz miasta deweloper przypomina, że „garaże są skutkiem chaotycznej i bezplanowej działalności w okresie gierkowskim, którą zapisana w ustawie o gospodarce nieruchomościami możliwość nabycia prawa użytkowania wieczystego dodatkowo utrwaliła”.
 
Przedsiębiorca przeprowadził już negocjacje z właścicielami garaży, proponując im nabycie lub zamianę garaży na inne lokale garażowe. Tylko dwóch właścicieli garaży nie przystało na te propozycje. „Zdarzyły się przypadki odmowy wszelkich rokowań lub celowego żądania ceny wielokrotnie wyższej od ceny rynkowej w sposób uniemożliwiający dalsze negocjacje” – czytamy w piśmie.
 
Deweloper liczy na pomoc władz miasta w przystąpieniu do wygaszania za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego dla działek garażowych i deklaruje pokrycie wszelkich kosztów odszkodowania. W ten sposób ma poprawić się wizerunek tej części miasta nad jeziorem Ełckim.