Idą kolejne podwyżki

2012-09-25 06:41

 

Niestety, w 2013 roku będziemy płacić jeszcze więcej. Pisząc „będziemy” mam na myśli tych mieszkańców Ełku, którzy płacą podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, a także wnoszą opłaty z tytułu posiadania psa. Na dzisiejszej sesji radni określą bowiem nowe wysokości stawek wspomnianych podatków.
 
Przykładowo, zgodnie z propozycją przedłożoną radnym przez władze miasta, podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił od 1 metra kwadratowego powierzchni 0,76 zł – wzrost o 5,56%, zaś od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,34 zł za 1 m2– wzrost o 6,25%. Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – wzrost o 5,09%. Za pieska właściciel będzie musiał odprowadzić do kasy miasta 63 zł.
 
Nie mam wątpliwości, że te podwyżki zostaną dzisiaj przegłosowane, mimo że negatywnie odniosła się do tych propozycji chociażby komisja mienia komunalnego, a komisja budżetowa wnioskuje o przełożenie decyzji o ustaleniu stawek do momentu przedłożenia projektu budżetu na 2013 rok. Na posiedzeniach komisji brakowało jednak niektórych radnych, którzy dzisiaj podniosą rękę za podwyżkami.
 
Myślę, że zaproponowane podwyżki są za wysokie. Wszystko dookoła drożeje, tymczasem płace większości ełczan od dawna nie rosną. Wzrost stawek od nieruchomości ma przynieść w sumie 800 tys. zł dodatkowych dochodów do budżetu. A może lepiej stawkę podnieść minimalnie, najwyżej na poziomie inflacji, a oszczędności poszukać w wydatkach, chociażby ponoszonych na różnego rodzaju imprezy?