O to chcę zabiegać w Radzie Miasta

2010-11-04 06:11

 

Od mieszkańców ulic Asnyka, Baczyńskiego, Brzechwy, Cichej, Czarnej, Danusi, Długosza, Grodzieńskiej, Grunwaldzkiej, Jagiełły, Jagienki, Juranda, Kajki, Pl. Katedralnego, Kąpielowej, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Książąt Mazowieckich, Księżnej Anny, Księcia Witolda, 11 Listopada, Al. Lubelskiej, Maćka z Bogdańca, Nadjeziornej, Pomorskiej, Pułaskiego, Roosevelta, Szafera, Szosy Obwodowej, Tuwima, Al. 1000-lecia, Warszawskiej, Wileńskiej, Wojska Polskiego, Zamkowej, Zawiszy oraz Zbyszka z Bogdańca zależy, czy zostanę radnym Rady Miasta w kadencji 2010-2014. Jeśli otrzymam mandat zaufania, to deklaruję inicjowanie i poparcie takich działań, które sprawią, że Ełk będzie się rozwijał lepiej niż dotychczas. W dużym skrócie pragnę poniżej przedstawić sprawy, które będę popierał.
 
W ostatnich latach podjęto inicjatywy, aby miasto uchodziło za ważny ośrodek turystyczny na Mazurach. Moim zdaniem w bliższej i dalszej przyszłości nie uda nam się zrobić z Ełku turystycznej stolicy regionu i działania władz samorządowych powinny iść w kierunku zmian gospodarczych. Mamy w mieście i okolicach duże bezrobocie. Warto zabiegać o rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, nowych inicjatyw biznesowych, dzięki którym powstaną nowe miejsca w pracy. W krajach zachodniej Europy, jak choćby w Wielkiej Brytanii, zdecydowaną większość inwestycji zrealizowano dzięki partnerstwom publiczno-prywatnym. Warto brać dobre przykłady do serca i przenieść je do naszej małej Ojczyzny.
 
Wciąż brakuje miejsc dla dzieci w przedszkolach, dlatego będę zabiegał o utworzenie nowych grup żłobkowych i przedszkolnych. Do tej pory w wielu szkołach brakuje odpowiednich warunków nauczania czy też miejsc do uprawiania sportu. Poprę zabiegi o unowocześnienie, modernizację i remonty szkół, o budowę odpowiedniej bazy sportowej (boisk) przy Szkole Podstawowej nr 4 i na osiedlu Północ II. Przy szkołach, przedszkolach powinny powstać nowoczesne place zabaw dla dzieci. Wszystkie dzieci powinny wychowywać się bezpiecznie, dlatego będę wspierał rozbudowę miejskiego monitoringu.
 
W mijającej kadencji zrealizowano szereg inwestycji drogowych w mieście i powiecie, ale wciąż wiele jest w tej dziedzinie do zrobienia. Będę zabiegał o remonty dróg i chodników, a także dokończenie budowy obwodnicy i budowę tzw. małej obwodnicy (Dąbrowskiego – Norwida – Kilińskiego). Ważne są także zabiegi o utworzenie nowych miejsc parkingowych. Niezbędne będą również działania popierające jak najszybszą budowę trasy Via Baltica. Będę dążył, aby samorząd miejski zabiegał o wyremontowanie drogowej trasy południowej województwa w celu integracji Mazur i dogodnego połączenia z przyszłym lotniskiem (Ełk – Pisz – Szczytno). Poprę: wyremontowanie, modernizację i przywrócenie do użytku połączenia kolejowego Ełk – Pisz – Szczytno; elektryfikację całej linii kolejowej Olsztyn – Ełk; modernizację drogi krajowej Grajewo – Ełk – Olecko – Gołdap.
 
Wielu ełczan narzeka na warunki mieszkaniowe. Niezbędne są remonty niszczejących kamienic, zwłaszcza w centrum miasta. Renowacja powinna dotyczyć nie tylko budynków, które są własnością miasta. W przypadku wspólnot mieszkaniowych Miasto Ełk powinno współfinansować remont kamienic. W obecnych czasach dostęp do sieci internetowej jest niezbędny. Poprę zabiegi o udostępnienie wszystkim mieszkańcom darmowego internetu.
 
Bliskie są mi sprawy ełckiego sportu. Będę zabiegał o zwiększenie środków finansowych, które trafiają do klubów sportowych. Sportowcy są doskonałymi promotorami miasta, które reprezentują. Warto ich wspierać, dbać o ich rozwój, przeznaczając środki na ich działalność, zamiast na kosztowne, a mało efektywne, ogólnopolskie kampanie medialne. Media ogólnopolskie można przyciągnąć nie reklamami, a imprezami dużej rangi, sportowymi czy kulturalnymi.
 
Nie brakuje w naszym mieście osób niepełnosprawnych, schorowanych, potrzebujących wsparcia. Będę zabiegał o utworzenie w Ełku hospicjum, poprę działania zmierzające do utworzenia domu samotnej matki, likwidacji barier architektonicznych. Rodziny ubogie powinny także liczyć na pomoc Miasta Ełk w wychowaniu dzieci – np. zakup wyposażenia szkolnego. Mocniej powinny być wspierane organizacje pozarządowe, które działają w dziedzinie pomocy społecznej.
 
Jestem nastawiony na rozwiązywanie codziennych problemów mieszkańców Ełku. Dodam, że wszystkich ełczan, nie tylko tych z mojego okręgu wyborczego. Razem rozwijajmy Ełk – naszą małą Ojczyznę.