Jak się spółki mają?

2012-06-27 05:32

 

Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej Rady Miasta Ełku przedstawiono radnym informację na temat sytuacji finansowej spółek komunalnych i spółki „Pro-Medica” w Ełku za rok 2011 oraz I kwartał 2012 roku. Najlepiej analiza ekonomiczna wypadła w przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku. W 2011 roku spółka ta osiągnęła z całokształtu działalności zysk brutto w wysokości ponad 2,5 mln złotych! Zwróciłem się do radnych, aby pamiętali o tym przy ustalaniu cen dla mieszkańców za wodę i ścieki. Już teraz deklaruję, że jestem przeciw jakimkolwiek podwyżkom! 
 
Spółka „Pro-Medica” wykazała za 2011 rok zysk brutto w wysokości 751 tys. zł, z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 216 tys. zł. Na plus są także Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 189 tys. zł, Zespół Inwestycji – 410 tys. zł, a nawet spółka  „Administrator” – 38 tys. zł.
 
Nie da się ukryć, że najgorszą sytuację finansową ma spółka „Miejski Zakład Komunikacji”. MZK notuje straty głównie z powodu ciągle rosnących cen paliw oraz spadających wpływów ze sprzedaży biletów. Wkrótce być może zmieni się baza MZK – są plany, aby z ul. Łukasiewicza przeniosła się w miejsce bazy PKS.