Młodzież, bezpieczeństwo i sport

2011-04-20 15:35

 

Taka strona jest dobrym miejscem na podzielenie się z mieszkańcami działaniami, które podejmuję jako radny. Niewielka ilość wolnego czasu powoduje, że nie wszystko mogę tu przedstawić, niemniej jednak chociaż najważniejsze sprawy powinienem tu od czasu do czasu umieścić.
 
Na początek sesja z lutego. Wśród wielu uchwał Rada Miasta również za moją przyczyną podjęła m.in. taką o przystąpieniu do projektu pod nazwą „Centrum Rewitalizacji Społecznej”. Celem projektu jest wdrożenie pilotażowego programu rewitalizacji społecznej adresowanego szczególnie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W ramach programu będą stosowane metody indywidualnej i środowiskowej pracy socjalnej, instrumenty aktywnej integracji i animacji lokalnej. W ramach projektu do Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ul. Małeckich 3 zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i meble. Ponadto powstanie pierwsza tego typu w Polsce – Szkoła Animacji Ulicznej. Realizacja projektu nastąpi w latach 2011-2013, a wartość projektu dofinansowanego ze środków unijnych wynosić będzie prawie 1,5 mln złotych.
 
Sporo złotówek trafi do ełckich policjantów i strażaków. Głosowałem za przyznaniem Komendzie Powiatowej Policji w Ełku środków na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, na wyposażenie Grupy Szybkiego Reagowania KPP w Ełku, na remont i wyposażenie KPP w Ełku, na wynagrodzenie dla lekarzy wykonujących badania osób będących pod wpływem alkoholu na potrzeby policyjnej izby zatrzymań w Ełku, na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP w Ełku finansowanych w ramach Funduszu Wsparcia Policji utworzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. a także za przyznaniem środków Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.
 
Na tej samej sesji złożyłem na ręce przewodniczącego Rady Miasta wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Mam nadzieję, że taka placówka rozpocznie funkcjonowanie już od roku szkolnego 2012/2013. Z kolei na komisji dopytywałem władze miasta o możliwość umiejscowienia przy Zespole Szkół Samorządowych przy ul. Suwalskiej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą. W odpowiedzi podano, że taka płyta tam się nie zmieści. Wystąpiłem do władz miasta, aby znaleźć odpowiedni teren na takie boisko. Jest ono moim zdaniem bardzo potrzebne.