Marszałek nie da na orlika

2012-03-26 07:00

 

Jutro, czyli 27 marca 2012 roku, kolejna, osiemnasta już sesja Rady Miasta Ełku. W porównaniu do porządku lutowej sesji, ta będzie krótsza, bo do uchwalenia mamy pięć projektów uchwał, przy siedemnastu projektach przed miesiącem. Tradycyjnie nie zabraknie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027. 
 
Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to radni zatwierdzą: 60 tysięcy złotych na książkę podsumowującą realizację projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur”; prawie 6 tysięcy złotych na zakup małego, przenośnego boiska w ramach projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”; 100 tysięcy złotych na rozbiórkę budynku przy ul. Wojska Polskiego 75 w Ełku i remont elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 25; zwiększone wydatki o kwotę ponad 4 tysięcy złotych na program „Comenius” w Szkole Podstawowej nr 4.
 
Nie ma dobrych wieści z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Kończy się w tym roku program „Moje Boisko – Orlik 2012”, a samorząd miejski planuje budowę takiego kompleksu przy Szkole Podstawowej nr 4. Niestety, marszałek nie dofinansuje tej inwestycji, więc budowa zostanie sfinansowana z budżetu miasta i środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 333 tysiące złotych, które miał dołożyć Urząd Marszałkowski pochodzić będą z oszczędności poprzetargowych przy innej inwestycji – budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
W programie marcowej sesji jest także przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku oraz uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012-2016. Zapoznamy się także ze sprawozdaniem z realizacji założeń zawartych w programie rewitalizacji Ełku 2007-2013.