Miliony na kulturę

2012-04-05 07:04

 

Ełckie Centrum Kultury działa dzięki wsparciu finansowemu z dotacji budżetu miasta i środków Urzędu Marszałkowskiego, ale i własnym przychodom. W 2011 roku dotacja Miasta na działalność ECK wyniosła 3.055.290 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 135.000 zł, zaś dotacja na „Konkurs o Chochlę Prezydenta” w ramach projektu „Ełk – kulinarna stolica Mazur” 90.000 zł. 
 
Przychody z działalności (zajęcia, warsztaty, koncerty, festiwale, spektakle, przeglądy, wernisaże), z wynajmu sal, kostiumów, miejsc i słupów ogłoszeniowych wyniosły 813.355 zł, a darowizny pieniężne i procent ze środków na rachunku bankowym 59.958,80 zł. W sumie przychody ECK wyniosły więc ponad 4 miliony zł. Miasto dotowało również zadania inwestycyjne („Scena na granicy” i „Modernizacja budynku…”) w kwocie 1.829.299 zł i pożyczyło środki na realizację zadań – 976.000 zł (spłacono do końca roku 406.000 zł).
 
Jeśli chodzi o wydatki, to wyniosły w ECK 3.984.559,53 zł. Najwięcej poszło na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, o dzieło i zlecenie, w sumie 2.042.365,48 zł. Zużycie energii pochłonęło 220.926,78 zł, zużycie materiałów i zakup wyposażenia 269.398,89 zł, remonty 110.661,61 zł. Na różne usługi – począwszy od usług telekomunikacyjnych po wynajem sceny i wydanie płyty „Dźwięki Ełku” – wydano 621.140,57 zł. Pozostałe koszty, takie jak od praw autorskich, kopii filmowych, licencji, delegacji, akredytacji, podatków, nagród, itp. wyniosły 720.066,20 zł.