Nie będzie socjalnych w Chełchach

2012-06-25 06:34

 

Nie będzie mieszkań socjalnych w pohotelowym budynku w Chełchach. Taką opinię – dodam jednogłośnie – ustaliliśmy na posiedzeniu komisji mienia komunalnego Rady Miasta Ełku. Podobne stanowisko radni przyjęli w odniesieniu do budynku przy ul. Łukasiewicza 6A (po byłym „Inkubatorze Przedsiębiorczości”. Mieszkańcy Chełch przyjęli naszą decyzję z nieukrywaną radością.
 
Koszty adaptacji wspomnianych wyżej obiektów byłyby bardzo duże. Jeśli chodzi o byłą „Legę Inn”, to przewidywany koszt adaptacji bez zagospodarowania terenu wyniósłby około 3 mln złotych plus koszt opracowania dokumentacji – około 60 tys. złotych. W budynku o powierzchni 3356 m2 mogłoby powstać 110 lokali mieszkalnych.
 
Znacznie mniej – 18 lokali powstałoby po adaptacji budynku przy ul. Łukasiewicza. W obiekcie o powierzchni całkowitej 1059m2, po opracowaniu dokumentacji technicznej (ok. 15 tys. złotych) i kosztach adaptacji – ok. 800 tys. złotych. Radni zarekomendowali władzom miasta, aby kontynuować budowę mieszkań socjalnych przy ul. Sikorskiego (za „Prefabetem”) – co roku minimum jeden budynek.