O rozwoju Ełku

2012-06-14 00:35

 

Branżowe komisje Rady Miasta Ełku spotykają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia zazwyczaj dotyczą głównie bieżących spraw, zwłaszcza uchwał, które mają być przyjęte na najbliższej sesji Rady. W czerwcu jest inaczej – niektóre komisje spotkają się dwa razy. Jutro odbędzie się pierwsze w tym miesiącu posiedzenie komisji budżetowej i rozwoju gospodarczego. I właśnie o rozwoju gospodarczym będziemy rozmawiać.
 
Na początek przeanalizujemy potencjał gospodarczy obszaru Ełk – Gołdap – Olecko – Suwałki – Augustów, a potem zapoznamy się z informacja na temat demografii i poziomu bezrobocia w Ełku w kontekście planów rozwojowych miasta. Przyjrzymy się bliżej inwestycjom publicznym i prywatnym, realizowanym w Ełku – budowie obwodnicy, planom budowy obiektów handlowych przy ul. Ciepłej i na terenie „Bramy Mazur”. Podobno inwestor, który kupił teren po byłych koszarach wciąż nie wpłacił do kasy miasta ustalonych środków.
 
Nie zabraknie również informacji na temat realizacji projektów: „Budowa Techno-Parku”, „E-usługi i aplikacje dla przedsiębiorców”, „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”, „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”, „Odlotowa Polska Wschodnia”. Mowa będzie także o pomocy regionalnej dla inwestorów w zakresie możliwości zwolnień w podatku od nieruchomości oraz o działaniach w zakresie promocji miasta w obszarze turystyki i potencjału gospodarczego.