Ponad milion na granty

2012-11-23 06:32

 

Przed nami listopadowa sesja Rady Miasta Ełku. Wspominałem już na moje stronie, że radni zajmą się zatwierdzeniem nowej taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, czy też zmienią uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli. Ale to nie wszystko, w porządku obrad jest kilka innych punktów.
 
W najbliższy wtorek miejscy radni uchwalą nadanie imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku przy ul. M. M. Kolbego 11, zmienią uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy komunikacją miejską (chodzi m.in. o podwyżki cen biletów na terenie gminy Ełk, w mieście pozostaną bez zmian).
 
27 listopada zostanie także przyjęty Ełcki Program Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. Umożliwi to uruchomienie konkursu grantowego już w grudniu i podpisanie umów na początku 2013 roku. Na wsparcie sektora pozarządowego radni zapiszą w budżecie 1,2 mln złotych.