Rodzic płaci podwójnie

2012-08-24 05:27

 

Rada Miasta ustaliła w 2011 roku wysokość opłaty za przedszkola. Zgodnie z przyjętą przez radnych propozycją, którą przedłożyły władze miasta, rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie.
 
Tymczasem warto zauważyć, że nie w każdej godzinie pobytu w przedszkolu dziecko korzysta ze świadczeń udzielanych przez przedszkole. W niektórych godzinach dziecko – za dodatkową, wnoszoną przez rodziców odrębnie opłatą – korzysta ze świadczeń udzielanych na terenie przedszkola przez osoby fizyczne, prowadzące odpłatne zajęcia dodatkowe, np. judo, języki obce, itp.
 
Opłata za czas tych zajęć nie jest jednak odejmowana od globalnej opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole. W ten sposób rodzice podwójnie płacą za czas pobytu swoich dzieci w przedszkolach. W tej sprawie wystosowałem interpelację do władz miasta. Wkrótce opublikuję odpowiedź.