Tak to z promocją było

2012-07-28 06:26

 

Na swoim blogu podawałem już kwoty, które władze miasta przeznaczyły na niektóre działania promocyjne, w tym kampanię telewizyjną. Tym razem członkowie komisji turystyki, sportu i rekreacji otrzymali szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków na promocję miasta za 2011 rok.
 
Wśród największych wydatków są: wykonanie breloczków z logo Ełku – 27902,00 zł, kubki – 13537,00 zł, puzzle – 11156,00 zł, blistry reklamowe (4 dukaty mazurskie) – 9594 zł, słodycze – 8889,00 zł. Organizacja uroczystości miejskich pochłonęła ponad 53000,00 zł, z czego prawie połowa dotyczyła gali przyznania Siegfriedowi Lenzowi tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Ełku”.
 
Współpraca zagraniczna skutkowała wydatkami w kwocie 31563,00 zł, z kolei zamieszczanie reklam, ogłoszeń i komunikatów o mieście, wydarzeniach i uroczystościach miejskich: w prasie lokalnej, wydawnictwach, kanale planszowym, na telebimach diodowych kosztowało w sumie 65946,00 zł. W sumie z paragrafu „Zakup usług pozostałych” w rozdziale „promocja jednostki samorządu terytorialnego” wydano w ubiegłym roku 628595,76 zł.