Via Baltica przez Ełk

2011-10-27 07:22

 

Komisja Europejska przedstawiła 26 października 2011 r. szczegóły propozycji nowego kształtu Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Obejmuje ona trasę drogi Via Baltica przez północno-wschodnią Polskę. Propozycja Komisji Europejskiej pieczętuje sukces trwającej już 9 lat kampanii na rzecz zmiany trasy drogi Via Baltica w Polsce. Stara trasa miała przecinać liczne obszary chronione, w tym Dolinę Rospudy. Nowa omija większość cennych miejsc, przechodzi za to w okolicach Ełku.
 
Pierwotna trasa przez Białystok i obszary chronione została oceniona jako najgorsza: nie tylko z powodów ekologicznych, ale także byłaby droższa i gorsza punktu widzenia transportowego i społecznego. Pod koniec 2009 r. Rada Ministrów zatwierdziła nową trasę, omijającą większość obszarów chronionych. Teraz Komisja Europejska potwierdziła nowy przebieg tej drogi.
 
Teraz przychodzi czas przyspieszyć przygotowywanie inwestycji związanych z nową trasą Via Baltica. Warto wspomnieć, że w przyszłości możliwy będzie przeładunek towarów z dróg na kolej, gdyż w okolicy Ełku, gdzie krzyżować się będzie droga Via Baltica z koleją Rail Baltica (także projekt z sieci głównej) ma powstać terminal przeładunkowy. Dzięki temu mamy szansę na kolejne miejsca pracy, o które w naszym regionie nie jest tak łatwo.
 
W oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej czytamy: „TEN-T jest podstawowym narzędziem polityki transportowej służącym realizacji celu w zakresie zmniejszenia o 60 proc. emisji CO2 z transportu do roku 2050 […]. Głównym założeniem TEN-T jest rozwój sieci multimodalnej poprzez ułatwienie znaczącej zmiany polegającej na rezygnowaniu z drogowego transportu pasażerów i towarów na rzecz transportu kolejowego i innych rodzajów transportu”.
 
Zainteresowanych sieciami transportowymi odsyłam do przyjętych przez komisję map korytarzy drogowych i kolejowych: