Większa strefa

2012-05-30 06:30

 

Wczoraj na sesji Rady Miasta podjęliśmy uchwałę w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk. Chodzi o włączenie w granice SSSE terenów Techno-Parku w Ełku oraz ulicy Krzemowej. Połączenie tych terenów niewątpliwie wzmocni potencjał gospodarczy i atrakcyjność inwestycyjną Ełku. 
 
Budowa Techno-Parku ma na celu stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działalności, głównie w zakresie wdrażania nowych technologii w takich dziedzinach jak: IT, elektryczna i elektroniczna, wzornictwo przemysłowe, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, technologie multimedialne.
 
Tereny inwestycyjne są przeznaczone do sprzedaży lub dzierżawy przedsiębiorcom prowadzącym działalność, która nie jest szkodliwa dla środowiska. Tereny posiadają aktualne plany zagospodarowania przestrzennego i są przygotowane do natychmiastowego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Podstrefa powiększy się o ponad 26 ha.