Zawsze może być lepiej

2011-07-01 06:59

 

Na ostatniej sesji Rady Miasta jednogłośnie udzielono absolutorium prezydentowi Ełku. Absolutoruim stanowi wyraz akceptacji sposobu realizacji uchwalonego wcześniej budżetu i uważam, że został on zrealizowany pomyślnie. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na mniejszy niż planowano deficyt budżetu.
 
Oczywiście, nigdy nie jest tak dobrze, że nie może być lepiej. Kilka uwag zgłosiłem i przedstawiłem w stanowisku klubu radnych podczas sesji. Niektóre spostrzeżenia pojawiły się już po kolejnej lekturze sprawozdania z wykonania budżetu. Zwróciłem uwagę np. na mniejsze dochody do budżetu w postaci kar i mandatów nakładanych przez straż miejską – to ok. 226 tys. zł przy dochodach za rok 2009 w wysokości ponad 400 tys. zł.
 
W związku z tym poprosiłem o przygotowanie informacji: ile i jakiego interwencji podjęła straż miejska w I półroczu 2011 r., w tym ile mandatów i za jakie wykroczenia wystawiono? Statystyka pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich wniosków…