Informacje o mnie

Ełczanie dobrze znają mnie z prasy, radia i telewizji. Nie wszyscy jednak wiedzą jak przebiegał mój zawodowy rozwój, jak zdobywałem nowe kwalifikacje, jak pogłębiałem swoją wiedzę. Dlatego przedstawiam w skrócie swoje doświadczenie.

Praca zawodowa:

 • 1996–1997 – Pracownia Projektowa PLANER s.c. (Ełk) jako asystent projektanta.
 • 1996–1997 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARTEX (Ełk) jako sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kierownik działu handlowego.
 • 1997–1998 – Przedsiębiorstwo OPTIMUS (Ełk) jako specjalista ds. handlu i szef działu handlowego.
 • 1998–2005 – Firma Handlowo-Usługowa MITYCO (Ełk) jako właściciel firmy. W latach 1998-1999 współpraca z firmą komputerową Fan-Tex i prowadzenie działu handlowego. W latach 1999-2005 współpraca z firmą Edytor sp. z o.o. Gazeta Olsztyńska w Ełku i praca na stanowisku sekretarza redakcji miejscowej mutacji Gazety Olsztynskiej (po półrocznym okresie pracy jako specjalista ds. reklamy i rocznej pracy jako dziennikarz odpowiedzialny za redagowanie stron sportowych).
 • 2005–2006 – firma Edytor Sp. z o.o. jako dziennikarz, sekretarz redakcji „Gazety Olsztyńskiej” w Ełku.
 • 2006–2008 – firma Acard Adam Czyż (Ełk) jako dziennikarz telewizji Teletop Ełk.
 • Od 2004 roku do chwili obecnej przygotowuję, prowadzę i realizuję w Radiu 5 Ełk autorski program „45 minut dla kibica” (w każdą niedzielę, po godz. 18.15 na 102,6FM).  Od 2005 roku do chwili obecnej współpracuję z instytucjami, które realizują projekty unijne (jako ekspert, doradca czy specjalista).
 • W latach 2007-2011 byłem naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Tam m.in. koordynowałem prace związane z opracowaniem i wprowadzeniem w życie planów i dokumentów strategicznych Powiatu Ełckiego, prace związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (od lat Powiat Ełcki jest jednym z liderów w pozyskiwaniu środków unijnych – dla przykładu w 2009 roku było to ponad 40 mln złotych). W wyniku „reorganizacji” Starostwa Powiatowego w kwietniu 2011 roku zlikwidowano Wydziały Edukacji oraz Promocji i Rozwoju Powiatu. Od kwietnia 2011 r. byłem głównym specjalistą ds. wspierania przedsiębiorczości w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Ełku, zaś od sierpnia 2013 r. jestem kierownikiem Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym.
 • W latach 2010-2014 byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ełku; sprawami miasta i mieszkańców zajmując się w komisjach turystyki, sportu i rekreacji; mienia komunalnego, prawa i porządku oraz budżetowej i rozwoju gospodarczego.

Wykształcenie:
Jestem absolwentem „czerwonego ogólniaka”, czyli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku. Po maturze wybrałem wyższe studia w Białymstoku. W 2000 roku ukończyłem studia magisterskie o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem na Instytucie Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej.

Wejście Polski do Unii Europejskiej zdopingowało mnie do nauki na studiach magisterskich na specjalności zarządzanie projektami unijnymi. Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W tych szkołach nauczyłem posługiwać się językami obcymi: rosyjskim, niemieckim i angielskim.

Wiedzę zdobytą na studiach uzupełniam przez różnego rodzaju kursy, konferencje, seminaria i szkolenia. Do najważniejszych należą:

 • Kontrola zarządcza – zarządzanie ryzykiem w JST.
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza.
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich.
 • Sposoby pozyskiwania środków z programów transgranicznych.
 • Euro na sport.
 • Warunki ubiegania się o pomoc finansową w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 • Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu.
 • Ośrodki tętniące życiem.
 • Prawo w turystyce.
 • PO Kapitał Ludzki 2007-2013 – możliwości finansowania projektów społecznych.
 • Szkoła ekspertów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej na Warmii i Mazurach.

Nie bez wpływu na moją osobę pozostają takie zainteresowania jak: sport, media, teatr, film czy telewizja. Wspomnę tu o takiej działalności pozazawodowej jak konferansjerka (prowadzenie imprez sportowych oraz kulturalnych), pracę społeczną (prowadzenie spikerki podczas spotkań piłkarskich – licencja PZPN na mecze wszystkich szczebli rozgrywek; prowadzenie imprez charytatywnych w Ełku i innych miejscowościach w kraju), czy też występy w teatrze amatorskim. Działam społecznie w różnych dziedzinach, od 2012 roku, zgodnie z dekretem Biskupa Ełckiego, jestem prezesem oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Przy Starostwie Powiatowym funkcjonuje organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność", której jestem przewodniczącym. Ponadto jestem autorem wielu haseł i kampanii reklamowych, także samorządowych. Mojego autorstwa jest np. hasło Powiatu Ełckiego: powiat.elk.pl – najlepsze strony Mazur.

 

Doświadczenie i wiedzę zamierzam wykorzystać dla dobra Ełku i jego mieszkańców!