Boisko zamiast cmentarza

2012-11-22 06:33

 

Na posiedzeniu Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku zgłosiłem do władz miasta wniosek dotyczący wskazania przyszłej lokalizacji pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że takie boisko jest w Ełku bardzo potrzebne. Przy okazji budowy kolejnych obiektów typu „Orlik 2012” zgłaszałem propozycję, żeby zamiast „zwykłego” Orlika wybudować boisko piłkarskie w pełnym wymiarze. Za każdym razem pojawiała się odpowiedź, że takie się nie zmieści – ani przy Szkole Podstawowej nr 5, ani przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 6, ani przy Szkole Podstawowej nr 4. 
 
Tymczasem boisko pełnowymiarowe jest niezbędne, jeśli chcemy kształcić uczniów w klasach sportowych o profilu piłka nożna na poziomie gimnazjum. Obecne boisko przy szkole na ul. Suwalskiej wystarczy jedynie uczniom podstawówki. Jeśli zaś chcemy kontynuować szkolenie i powołać niebawem gimnazjum, to konieczne jest stworzenie warunków piłkarzom – gimnazjalistom. Zakładając, że umożliwimy kontynuację nauki w klasie sportowej obecnym pierwszoklasistom, to w 2015 roku boisko pełnowymiarowe musi być już gotowe.
 
W odpowiedzi na mój wniosek otrzymałem informację, że rozważana jest propozycja usytuowania pełnowymiarowego boiska na terenie położonym w kierunku drogi wylotowej na Augustów (po stronie lewej), tj. na terenie, na którym według wcześniejszych założeń proponowano budowę cmentarza komunalnego. Ponadto zakłada się, że przyszli gimnazjaliści będą mogli odbywać treningi i rozgrywki w istniejących obiektach sportowych i salach gimnastycznych będących w dyspozycji Gminy Miasta Ełku. Na drodze porozumienia możliwe będzie także wykorzystanie bazy sportowej będącej w zasobach Powiatu Ełckiego.