Krótka sesja

2012-03-27 16:00

 

Wyjątkowo krótka była dzisiejsza sesja Rady Miasta Ełku. Trwała zaledwie 36 minut. O takim czasie zdecydował głównie skromny porządek obrad, bo ostatecznie radni do przyjęcia mieli tylko trzy uchwały. W dodatku wszystkie dokładnie omówiono podczas pracy w komisjach branżowych.
 
Najdłużej trwała informacja prezydenta Ełku na temat bieżącej działalności. W tym punkcie zapytałem prezydenta o notatkę prasową, z którą zetknąłem się kilkanaście dni temu w „Rzeczpospolitej”. Chodzi o informator – poradnik na temat wdrażania inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Cieszy fakt, że Ełk wspólnie z dużymi aglomeracjami (m.in. Warszawą i Poznaniem) podejmuje temat PPP. W ten sposób robi się mnóstwo inwestycji w zachodniej Europie. Dobrze byłoby rozruszać to nad Wisłą…
 
Rada przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, o którym szczegółowo rozmawialiśmy na komisjach mienia komunalnego i budżetowej. Czasami było mniej poważnie, np. podczas tematu bezdomnych ptaków czy stresie kotów, a czasami padały nietypowe propozycje, np. utworzenia rodzinnych domów pieska czy okna życia dla zwierząt.
 
Kilku radnych miało interpelacje i zapytania do władz miasta. Ja wystąpiłem o informację, ile osób w Ełku nie wypełnia ustawowego obowiązku szkolnego, na podstawie ustawy o systemie oświaty. Otrzymam pisemną odpowiedź.