Pojazdów mniej, ale...

2012-11-07 06:35

 

Otrzymałem wyniki pomiarów ruchu, które zostały wykonane na skrzyżowaniu ulic Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej w Ełku. Przypomnę, że władze miasta zamierzają tu zastosować sygnalizację świetlną. Badania wykazały, że po oddaniu do użytku miejskiej obwodnicy ruch na tym skrzyżowaniu zmniejszył się, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy wielkogabarytowe.
 
W związku z tym przedstawiłem propozycję, aby wykonać na tym skrzyżowaniu lewoskręty i prawoskręty, wstrzymując się (przynajmniej na jakiś czas) z montażem sygnalizacji. Stanowisko urzędników miejskich pozostało jednak bez zmian. Światła tam będą, przede wszystkim w celu wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się ulicą Kajki.