Remonty, przebudowy, projekty…

2012-05-29 07:09

 

Kilkaset tysięcy złotych przeznaczą dzisiaj radni na polepszenie warunków życia mieszkańców i zwiększenie ich bezpieczeństwa. 200 tysięcy złotych przeznaczono na wykonanie placu zabaw przy budynkach Wojska Polskiego 4 i 6 (w tym roku w tej okolicy zlikwidowana zostanie komora, a powstaną miejsca parkingowe). 50 tysięcy złotych przygotowano na projekt prawoskrętu z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego. Jeszcze jako dziennikarz zwracałem uwagę, że niepotrzebny jest bardzo szeroki chodnik przed budynkiem Mickiewicza 15 i prawoskręt powinien tam być umiejscowiony. Wszystko na to wskazuje, że wreszcie tak wkrótce będzie…
 
80 tysięcy złotych zostanie wydane na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ulicy Mickiewicza 38a, a 65 tysięcy złotych na wykonanie remontu 10 mieszkań – pustostanów w celu ponownego ich zasiedlenia. 25 tysięcy pochłonie odrestaurowanie i montaż stolarki balkonowej w zabytkowym budynku przy ulicy Armii Krajowej 25, a 20 tysięcy złotych wykonanie docieplenia szczytu budynku przy ulicy Orzeszkowej 18. Ponad 50 tysięcy radni przeznaczą na remont chodników przy ulicach Wojska Polskiego, Rzemieślniczej i Suwalskiej. Z kolei 150 tysięcy złotych to środki na sfinansowanie przebudowy ciągów pieszych w kwartale Magazynowa – Wawelska.