Rocznica sowieckiej agresji

2012-09-17 05:42

 

17 września 1939 r. Tego dnia, o godz. 4 na wschodnie tereny zajętej już w znacznej mierze przez Niemców Polski wkroczyły, łamiąc zresztą postanowienia paktu o nieagresji z 1932 r. oraz umowy wynikające z przynależności do Ligi Narodów, liczące ponad milion żołnierzy oddziały Armii Czerwonej.
 
W ten sposób zrealizowany został tajny, dodatkowy protokół do zawartego 23  sierpnia 1939 r. układu między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim (znanego jako Pakt Ribbentrop – Mołotow), według którego strefy interesów Niemiec i ZSRR na terytorium Polski miały być rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Do realizacji postanowień tego protokołu Niemcy przystąpiły już 1 IX 1939 r. Związek Radziecki uczynił to 17 dni później.
 
Żal, że tylko co drugi Polak wie, iż właśnie 17 września 1939 r. Armia Czerwona zaatakowała Polskę…