Socjalne w hotelu?!

2012-06-12 06:37

 

Czy przybędzie w Ełku mieszkań socjalnych? Tym tematem zajmą się radni na najbliższym posiedzeniu komisji mienia komunalnego Rady Miasta. Przypomnę, że mieszkanie socjalne to lokal przeznaczony dla osób bezdomnych, eksmitowanych lub ubogich, którzy nie mogą utrzymać mieszkania. Lokal socjalny – zgodnie z przepisami prawa – dostarcza gmina. 
 
O prawie do otrzymania lokalu socjalnego decyduje sąd w wyroku o eksmisji. Jest propozycja, aby miasto zaadaptowało jeden z budynków przy ul. Łukasiewicza na mieszkania socjalne lub tymczasowe. Chodzi o dotychczasową siedzibę Inkubatora Przedsiębiorczości.
 
Jeśli nie w Ełku, to może gdzieś w okolicy? Od jakiegoś czasu pusty stoi pohotelowy obiekt w Ledze. Dawna Lega Inn mogłaby stać się własnością miasta, które za nieduże nakłady finansowe utworzyłoby tam lokalne socjalne. W sumie do nabycia jest nieruchomość zabudowana składająca się z 6 ha gruntów oraz budynku pohotelowego.